Klub Fotografii Cyfrowej
          
Otwierajamy Klub Miłośników Fotografii Cyfrowej
-
zapraszamy do nadsyłania prac wykonanych w technice cyfrowej - możliwie do 200 kB.
Obróbkę zdjęć cyfrowych dokonują już prawie wszystkie punkty fotograficzne - wystarczy przynieść zdjęcie na dyskietce, CD ROMie lub karcie CompactFlash lub SmartMedia z aparatu cyfrowego (przepisywanej coraz częściej na miejscu) . Cena odbitki   ok. 1,20 zł czyli ok. dwa razy większa niż fotografii tradycyjnej, w promocji - porównywalna z fotografia tradycyjną .
Stosunkowo najwięcej doświadczenia ma
ProfiLab  www.profilab.pl (sygnalizowania możliwość przesłania plików e-mailem) oraz Foto Joker www.fotojoker.pl
Zamieszczamy kolejne zdjęcie, otrzymane od p. Wojtka Nowaka. Przypominamy o ograniczonych możliwościach naszego Serwera.

989Martwa natura  - Zygmunt Gutowski .jpg (515605 bytes)

03.jpg (164851 bytes) 15.jpg (181765 bytes)
Mak - 437 kB
- Wojtek Nowak
Kwiaty w Montrealu - 165 kB
- Thomas Kasprzycki  (Kanada)
Martwa natura - 61 kB
- Zygmunt Gutowski